veidojot uzticamu pasauli

līderis pasaulē inspekciju un sertifikāciju jomās

Pārtikas Drošība Piegādes uzraudzība Būvizstrādājumu sertifikācija Jaunumi

Bureau Veritas Latvia piedāvā sertifikācijas, inspekciju un atbilstības novērtējumu pakalpojumus, palīdzot uzņēmumiem sasniegt atbilstību augstākajiem kvalitātes, vides, drošības un sociālās atbildības standartiem pasaulē. Inspekciju pakalpojumi, bīstamo iekārtu pārbaudes apliecina atbilstību likumdošanas un citām piemērojamām drošības prasībām. Produktu sertifikācija, CE sertifikācija, piegāžu uzraudzība, būvniecības  procesa  uzraudzība, būvizstrādājumu ražošanas procesa uzraudzība dod pārliecību par kvalitātes kritēriju un laika termiņu izpildi.