Būvizstrādājumu sertifikācija

Card image cap
Ceļu būve

Card image cap
Metālapstrāde

Card image cap
Ēku būvniecība

Card image cap
Testēšana

Card image cap
Citas nozares

Kā padarīt būvizstrādājumu atbilstošu
starptautiskām, nacionālām, specifiskām prasībām?

Bureau Veritas Latvia piedāvā risinājumus - sertifikāciju, testēšanu, novērtēšanu, lai ražotais būvizstrādājums atbilstu noteiktām prasībām.

Kādas ir attiecināmās prasības pirms būvizstrādājuma laišanas tirgū, piegādes?

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts).
Šī regula paredz nosacījumus tam, kā būvizstrādājumus laiž vai dara pieejamus Eiropas Ekonomiskās Zonas tirgū, nosakot saskaņotus būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību izteikšanas noteikumus attiecībā uz to būtiskiem raksturlielumiem un par CE zīmes izmantošanu uz šiem izstrādājumiem.

Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība. Ministru kabineta noteikumi Nr.156.
Noteikumi Latvijas teritorijā nosaka institūciju, kura veic būvizstrādājumu tirgus (ražošanas un tirdzniecības vietas, būvlaukumi) uzraudzību, kā arī nosaka uzraudzības kārtību, bet būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk – regula (ES) Nr. 305/2011), – arī kārtību, kādā izvirza prasības būvizstrādājuma atbilstībai, pieprasa un saņem būvizstrādājumu paraugus, veic laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes, un gadījumus, kad izdevumus par attiecīgu ekspertīžu veikšanu sedz būvizstrādājuma ražotājs, importētājs vai izplatītājs.

Valstu attiecināmās likumdošanas prasības. Nepieciešamības gadījumā sazināties ar Bureau Veritas Latvia.

Bureau Veritas Latvia ir paziņotā institūcija (Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī - NB 1697) pilnvarota veikt atbilstības novērtējumus būvizstrādājumiem, uz kuriem attiecas saskaņoti standarti. Bureau Veritas Latvia ir akreditēta atbilstoši EN ISO/IEC 17065

Veicam atbilstības sertifikāciju saskaņā ar klientu noteiktām prasībām - noteikumiem, standartiem, likumdošanas prasībām, kā arī gadījumos, kad nepieciešama produkta atbilstības apliecināšana specifiskām prasībām.

  • 1. Sazinies ar Bureau Veritas Latvia
  • 2. Aizpildi sertifikācijas pieteikumu
  • 3. Vienošanās pēc nosacījumiem
  • 4. Veicam auditu
  • 5. Saņem sertifikātu

Bureau Veritas - gadsimtu pieredze atbilstības vērtēšanā


Pasaulē jau izsenis ir pieņemts atbilstību apliecināt ar sertifikāciju, atbilstības novērtējumiem, inspekcijām un testiem.
Uzņēmums Bureau Veritas ir dibināts 1828. gadā. Tas ir globāls līderis testēšanas, inspekciju un sertifikācijas jomā, piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus un palīdzot klientiem sasniegt pieaugošās prasības attiecībā uz kvalitāti, drošību, apkārtējās vides aizsardzību un sociālo atbildību.


Kā uzticams partneris Bureau Veritas piedāvā inovatīvus risinājumus. Piedāvātie pakalpojumi palīdz samazināt riskus, uzlabot uzņēmuma darbību un veicināt ilgtspējīgu attīstību. Bureau Veritas pamatvērtības ietver līdzsvarotu, ētisku darbību, objektīvu novērtējumu un apstiprinājumu, uz klientu vērstu skatījumu un drošību darbā. Bureau Veritas atzinušas un akreditējušas lielākās nacionālās un starptautiskās organizācijas.

Veicot sertifikāciju un atbilstības novērtējumus uzņēmums samazina reputāciju ietekmējošus riskus, paaugstina zīmola vērtību, iegūst pārliecību par iekšējo procesu norisi.