Bureau Veritas Latvia veic degvielas piegādātāju gada ziņojuma inspicēšanu

20-05-19

2019. gada 13. maijā, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir pieņēmis lēmumu par akreditācijas piešķiršanu Bureau Veritas Latviareglamentētajā sfērā - degvielas piegādātāju gada ziņojuma inspicēšanā. 

Bureau Veritas Latvia ir pirmā un līdz šim brīdim, vienīgā institūcija Latvijā, kurai ir dotas tiesības izpildīt 2018. gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 597 “Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība” 26. punkta prasības.  Šī ir jauna prasība, ar kuras izpildi degvielas tirgotāji sastopas pirmo reizi. Bureau Veritas Latvia ir ilgstoši uzkrāta pieredze dažādu gada ziņojumu verifikācijā, sākot ar siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju, kā arī Koģenerācijas elektrostacijas gada pārskatu inspicēšanu un apstiprināšanu.

 

Vairāk informācijas šeit

 

Lūdzu, sazinieties ar mums jaunās prasības izpildes nodrošināšanai!