Bureau Veritas Latvia iegūst jauno ISO 22000: 2018 akreditāciju

16-08-19

Bureau Veritas Latvia paziņo, ka š.g. jūnijā notika mūsu pārtikas auditoru praktiskās darbības novērtēšana, kuru veica Latvijas Nacionālās akreditācijas  birojs (LATAK).  Vērtēšanas laikā mūsu vadošais pārtikas drošības sistēmas auditors demonstrēja kompetenci, zināšanas un to praktisku pielietošanu, veicot auditus atbilstoši standartam ISO 22000:2018. Bureau Veritas Latvia aicina savus Pārtikas sektora klientus jau savlaicīgi pārskatīt savu pārtikas drošības pārvaldības sistēmu atbilstoši jaunajām ISO 22000:2018 standarta prasībām.

Atgādinām, ka ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) 2018.gada 19.jūnijā ir publicējusi pārskatītu standartu ISO 22000:2018 “Pārtikas drošuma pārvaldības sistēmas". Ir noteikts 3 gadu pārejas periods no pārskatītā standarta ISO 22000:2018 publikācijas brīža. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazināties ar Bureau Veritas Latvia, kā arī aicinām 6.septembrī apmeklēt apmācības par ISO 22000:2018 jaunām prasībām.