Veikti ražošanas procesa kontroles sertifikācijas uzraudzības auditi 50 derīgo izrakteņu ieguves vietās

24-10-19

Šī gada rudenī SIA “Bureau Veritas Latvia” veica ikgadējo ražošanas procesa kontroles sertifikācijas uzraudzības auditu AS “Latvijas valsts meži”(LVM) struktūrvienības “Zemes dzīles” 50 derīgo izrakteņu ieguves vietās. Audita ietvaros sertificētās sfērās tika iekļautas četras jaunas ieguves vietas – “Saliena-Rīva, 2008. gada papildizpētes iecirknis”, “Peilēni”, “Ausāti” un “Apšēni”. Uzraudzības audita laikā konstatēts, ka ražošanas procesa kontrole tiek īstenota korekti un atbilstoši standartiem. Par to lasiet LVM mājas lapā https://www.lvm.lv/jaunumi/4675-lvm-derigo-izraktenu-vietas-veikta-sertificeta-razosanas-procesa-kontrole