Tika novērtēta valsts galveno autoceļu drošība 400km garumā

07-07-20

Bureau Veritas Latvia noslēdzis darbu pie projekta, kur tika novērtēta valsts galveno autoceļu drošība 400km garumā. Pakalpojums sniegts saskaņā ar starp Latvijas Valsts ceļi un Bureau Veritas Latvia noslēgtu līgumu par Ceļu Drošības Inspekciju veikšanu. Darba gaitā tika identificētas problēmas no ceļu drošības aspekta un sniegti ieteikumi stāvokļa uzlabošanai. Mēs esam apmierināti ar sniegtā pakalpojuma kvalitāti un priecīgi, ka varam sniegt ieguldījumu Latvijas autoceļu drošības līmeņa uzlabošanā.