Jaunākā ziņa

Bureau Veritas Latvia ir tiesīga veikt koģenerācijas elektrostaciju un elektrostaciju gada pārskatu inspicēšanu

Komersantiem, kuriem piešķirtas obligātā iepirkuma tiesības vai garantētās maksas tiesības, katru gadu līdz 1. martam iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā pārskatu par tā īpašumā vai lietojumā esošās koģenerācijas stacijas un elektrostacijas darbību

Lasīt vairāk

Bureau Veritas - gadsimtu pieredze atbilstības vērtēšanā


Pasaulē jau izsenis ir pieņemts atbilstību apliecināt ar sertifikāciju, atbilstības novērtējumiem, inspekcijām un testiem.

Uzņēmums Bureau Veritas ir dibināts 1828. gadā. Tas ir globāls līderis testēšanas, inspekciju un sertifikācijas jomā, piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus un palīdzot klientiem sasniegt pieaugošās prasības attiecībā uz kvalitāti, drošību, apkārtējās vides aizsardzību un sociālo atbildību.


Kā uzticams partneris Bureau Veritas piedāvā inovatīvus risinājumus. Piedāvātie pakalpojumi palīdz samazināt riskus, uzlabot uzņēmuma darbību un veicināt ilgtspējīgu attīstību. Bureau Veritas pamatvērtības ietver līdzsvarotu, ētisku darbību, objektīvu novērtējumu un apstiprinājumu, uz klientu vērstu skatījumu un drošību darbā. Bureau Veritas atzinušas un akreditējušas lielākās nacionālās un starptautiskās organizācijas.

Veicot sertifikāciju un atbilstības novērtējumus, uzņēmums, samazina reputāciju ietekmējošus riskus, paaugstina zīmola vērtību, iegūst pārliecību par iekšējo procesu norisi.