APLIECINĀT PĀRTIKAS PRODUKTU NEKAITĪGUMU, AUDZĒŠANAS, APSTRĀDES, IEPAKOJUMA UN PIEGĀDES PROCESU DROŠĪBU?

Kā izpildīt pircēju, patērētāju un sadarbības partneru prasības?

Kā piesaistīt jaunus tirdzniecības tirgus un sadarbības partnerus?

BUREAU VERITAS LATVIA PIEDĀVĀ SERTIFIKĀCIJU un ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMUS


Kam sertifikācija domāta?

 • mazajiem un lielajiem PĀRTIKAS RAŽOTĀJIEM.
 • pārtikas mazum- un vairum- TIRGOTĀJIEM.
 • lauksaimniecības produktu AUDZĒTĀJIEM, PĀRSTRĀDĀTĀJIEM.
 • LOĢISTIKAS uzņēmumiem pārtikas nozarē.
 • pārtikas NOLIKTAVĀM.
 • pārtikas IEPAKOJUMA ražotājiem.
 • SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS pakalpojumu sniedzējiem

Pārtikas drošība

 • Pārtikas produktu drošība ir nozīmīgākais aspekts visiem pārtikas ķēdes dalībniekiem, sākot ar produktu audzēšanu, izejvielu ieguvi, apstrādi, ražošanu, piegādi, iepakojuma ražošanu, kā arī pārtikas produktu piegādi un tirdzniecību, to īstermiņa un ilgtermiņa uzglabāšanu.
 • Drošība, audzējot, apstrādājot, ražojot, uzglabājot, piegādājot, pārtikas produktus atbildīgā veidā, ir kļuvusi par neatņemamu prasību pārtikas ražotājiem, kuru ir nepieciešams apliecināt gan klientiem (katram mums kā pircējam), gan sadarbības partneriem pārtikas piegādes ķēdes visā tā procesā, ieskaitot lielveikalu tirdzniecības ķēdes. Īpaši svarīgi tas ir pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem, kuri eksportē vai vēlas eksportēt savus produktus.
 • Pasaulē jau izsenis ir pieņemts atbilstību apliecināt ar sertifikāciju, atbilstības novērtējumiem, inspekcijām un testiem. Bureau Veritas Latvia piedāvā plašu izvēli sertifikācijas, inspekciju un atbilstības novērtējumu jomā, tādejādi palīdzot pārtikas produktu audzētājiem, pārstrādātājiem, ražotājiem, piegādātājiem, tirgotājiem, pārtikas noliktavām izpildīt stingrās pārtikas nozares prasības un sasniegt atbilstību augstākajiem kvalitātes, pārtikas nekaitīguma un drošības, vides un sociālās atbildības standartiem.

Pakalpojumi


ISO 22000, FSSC 22000, FSSC 22000 iepakojums - pārtikas drošības pārvaldība - vienoti pārtikas principi, kuri tiek atzīti visā pasaulē.

Kam sertifikācija domāta?

ISO 22000, FSSC 22000 (pārtika, iepakojums, lopbarība, lauksaimniecības, uzglabāšana un piegāde) Pārtikas drošības pārvaldības sistēmu sertifikācija - piemērots pārtikas produktu pārstrādātājiem, ražotājiem, piegādātājiem, tirgotājiem, pārtikas noliktavām, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, pārtikas iepakojumu ražotājiem. ISO 22000, FSSC 22000 pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikāts ir spēkā trīs gadus un apliecina, ka organizācijā ir izveidota un sertificēta sistēma, kas nodrošina pārtikas produktu nekaitīgumu patērētājiem.

Kādi ieguvumi?

 • Jūsu atbilstība starptautiski atzītam standartam.
 • Iespēja demonstrēt starptautiski atzītu atbilstības novērtējuma apliecinājumu sertifikātu - sadarbības partneriem, tai skaitā vairum- un mazum- tirdzniecībai.
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.
 • Pārliecība par uzņēmuma procesu norises kvalitāti.
 • Preventīva pārtikas drošības risku samazināšana.
 • Motivējošs stimuls nepārtrauktai pilnveidei un jaunu tehnoloģiju apguvei.
 • Biznesa izaugsme un uzticamā partnera reputācija.

ISO 22000, FSSC 22000 pārtikas drošības pārvaldības sertifikācija demonstrē rūpes un augsto atbildību pret patērētāju. Ja uzņēmumā jau ir sertificēta kāda no augstākminētajām pārtikas drošības pārvaldības sistēmām, iegūtā pieredze ievērojami veicina un paātrina iespēju iegūt ievērojami komplicētākus sertifikātus atbilstoši BRC un IFS standartu prasībām.

Kā notiek ISO 22000, FSSC 22000 sertifikācija?

ISO 22000, FSSC 22000 22000 (pārtika, iepakojums, lopbarība, lauksaimniecības, uzglabāšana un piegāde) Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikācija - 3 gadu cikls. 12 mēnešu laikā no sākotnējās sertifikācijas tiek veikta 1. uzraudzības audits. Ir divi uzraudzības auditi sertifikācijas 3 gadu darbības laikā.

Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 15 gadus praktiskā pieredze pārtikas nozares sertifikāciju un atbilstības vērtējumu jomā. Esam kopā ar uzņēmumiem gan jaunu produktu izstrādes posmā, ražošanas procesu pilnveides laikā, likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas birojiem pasaulē.

Sazinieties ar mums

BRC (British Retail Consortium), IFS (International Featured Standards) sertifikācijas programmas uzņēmumiem pārtikas produktu ražošanas drošumu (nekaitīgumu) un kvalitātes prasību izpildes apliecināšanai

Kam sertifikācija domāta?

BRC, IFS sertifikācijas modelis ir orientēts uz Pārtikas ražotājiem (BRC vai IFS Pārtikas standarts), Iepakojuma ražotājiem (BRC vai IFS Iepakojuma standarts), Pārtikas izplatītājiem un noliktavām (BRC vai IFS Uzglabāšana un izplatīšana), pārtikas vairumtirgotājiem (BRC vai IFS aģentu un brokeru standarts) un patēriņa preču ražotājiem (BRC patēriņa preču standarts). Uzņēmuma sertifikācija atbilstoši BRC vai IFS standartiem ir daudzu Eiropas un pasaules vadošo mazumtirdzniecības ķēžu prasība sadarbības uzsākšanai un tās turpināšanai, īpaši attiecībā uz privāto preču zīmju produktiem.

Kādi ieguvumi?

 • Jūsu atbilstība starptautiski atzītam standartam.
 • Iespēja demonstrēt starptautiski atzītu atbilstības novērtējuma apliecinājumu sertifikātu - sadarbības partneriem, tai skaitā vairum- un mazum- tirdzniecībai.
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.
 • Pārliecība par uzņēmuma procesu norises kvalitāti.
 • Preventīva pārtikas drošības risku samazināšana.
 • Motivējošs stimuls nepārtrauktai pilnveidei un jaunu tehnoloģiju apguvei.
 • Biznesa izaugsme un uzticamā partnera reputācija.

Kā notiek BRC, IFS sertifikācija?

BRC, IFS sertifikācija – 6 mēnešu vai 1 gada cikls, kam seko atkārtota sertifikācija. Sertifikācijas audita rezultātā uzņēmuma izpildījums tiek novērtēts saskaņā ar BRC, IFS standartos noteikto izpildījuma gradāciju pakāpēm , kas nosaka atkārtotas sertifikācijas periodu 6 mēneši vai 1 gads.

Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 15 gadus praktiskā pieredze pārtikas nozares sertifikāciju un atbilstības vērtējumu jomā. Esam kopā ar uzņēmumiem gan jaunu produktu izstrādes posmā, ražošanas procesu pilnveides laikā, likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas birojiem pasaulē.

Sazinieties ar mums

GLOBALG.A.P - Laba lauksaimniecības / zivsaimniecības prakse

Kam sertifikācija domāta?

GLOBALG.A.P ir starptautiski atzīts lauksaimniecības standartu prasību kopums atbilstībai Labas Lauksaimniecības praksei (Good Agricultural Practices, saīsinājumā GAP) primāro pārtikas produktu ražošanā. Sertificējoties atbilstoši GLOBALG.A.P, lauksaimniecības produkcijas ražotājs (graudi, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, zivis) apliecina savas darbības atbilstību Labas Lauksaimniecības praksei. GLOBALG.A.P sertifikāts sniedz pārliecību patērētājiem un mazumtirgotājiem par pārtikas produktu audzēšanu un apstrādi atbilstoši drošuma un kvalitātes prasībām, tai skaitā, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus, darbinieku veselību, higienu, drošību un labklājību, apkārtējo vidi, kā arī pārtikas produkti ir ražoti saskaņā ar dzīvnieku labturības nosacījumiem. Bez šāda apliecinājuma, zemniekiem/zivsaimniekiem var būt liegta pieeja tirgum.

Kādi ieguvumi?

 • Jūsu atbilstība starptautiski atzītam standartam.
 • Iespēja demonstrēt starptautiski atzītu atbilstības novērtējuma apliecinājumu sertifikātu - sadarbības partneriem, tai skaitā vairum- un mazum- tirdzniecībai.
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.
 • Pārliecība par uzņēmuma procesu norises kvalitāti.
 • Preventīva pārtikas drošības risku samazināšana.
 • Motivējošs stimuls nepārtrauktai pilnveidei un jaunu tehnoloģiju apguvei.
 • Biznesa izaugsme un uzticamā partnera reputācija.

Aizvien biežāk tiek pieprasīts lauksaimniekiem izmantot tādas ražošanas tehnoloģijas, kas samazina lauksaimnieciskās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi (gan zemkopībā, gan zivsaimniecībā). Tāpat ir jāvar apliecināt likumdošanai un Labas Lauksaimniecības praksei atbilstošu augu ķīmisko aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu lietošanu, saudzīgu dabas resursu izmantošanu, vienlaicīgi nodrošinot dzīvnieku un jūras iemītnieku aizsardzību. Lai piekļūtu tirgum, par noteicošo faktoru kļuvusi atbilstība labas lauksaimniecības/ zivsaimniecības prakses prasībām.

Kā notiek GLOBALG.A.P sertifikācija?

GLOBALG.A.P sertifikācija ir 1 gada cikls, kam seko atkārtota sertifikācija.

Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 15 gadus praktiskā pieredze pārtikas nozares sertifikāciju un atbilstības vērtējumu jomā. Esam kopā ar uzņēmumiem gan jaunu produktu izstrādes posmā, ražošanas procesu pilnveides laikā, likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas birojiem pasaulē.

Sazinieties ar mums

MSC CoC/ASC COC/MSC zivsaimniecībā - Ilgtspējīgas zivsaimniecības apliecinājumi

Kam sertifikācija domāta?

MSC CoC/ASC CoC/MSC Fisheries (zivsaimniecības)/ASC Farm(akvakultūras) sertifikācija - paredzēta zivsaimniecībām, audzētavām, zivju produkcijas ražotājiem, apstrādātājiem, iepakotājiem, tirgotājiem. MSC CoC/ASC CoC sertifikāts sniedz pārliecību patērētājiem un tirgotājiem par to, ka pārtikā lietojamā zivju produkcijas Izcelsme ir videi draudzīga. MSC Fisheries / ASC Farm zivs ir audzēta, nozvejota un apstrādāta atbilstoši visām vides prasībām, tai skaitā, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus, darbinieku veselību, drošību un labklājību, apkārtējo vidi. Bez šāda apliecinājuma, zivsaimniekiem un akvakultūras apsaimniekotājiem var būt liegta pieeja gan vietējam, gan starptautiskajiem tirgiem.

Kādi ieguvumi?

 • Jūsu atbilstība starptautiski atzītam standartam.
 • Iespēja demonstrēt starptautiski atzītu atbilstības novērtējuma apliecinājumu sertifikātu - sadarbības partneriem, tai skaitā vairum- un mazum- tirdzniecībai.
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.
 • Pārliecība par uzņēmuma procesu norises kvalitāti.
 • Preventīva pārtikas drošības risku samazināšana.
 • Motivējošs stimuls nepārtrauktai pilnveidei un jaunu tehnoloģiju apguvei.
 • Biznesa izaugsme un uzticamā partnera reputācija.

Sertificēta ilgtspējīga zivju resursu apsaimniekošana, to dabiskās vides aizsardzība, ietekmes uz ekosistēmu mazināšana un efektīva, plānota pārvaldība apliecina atbildīgu organizācijas darbību.

Kā notiek MSC CoC/ASC CoC un ASC Farm un MSC Fisheries sertifikācija?

ASC Farm un MSC Fisheries sertifikāts ir derīgs piecus gadus, savukārt MSC CoC un ASC CoC sertifikāts ir spēkā trīs gadus. Uzraudzības auditi tiek veikti reizi gadā, tomēr attiecībā uz MSC CoC un ASC CoC uzraudzības biežums atšķiras atkarībā no riska novērtējuma rezultāta. MSC CoC/ASC CoC sertifikācija ir 3 gadu cikls, kam seko pār- sertifikācija.

ASC Farm un MSC Fisheries sertifikācija ir 5 gadu cikls, kam seko pār- sertifikācija

Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 15 gadus praktiskā pieredze pārtikas nozares sertifikāciju un atbilstības vērtējumu jomā. Esam kopā ar uzņēmumiem gan jaunu produktu izstrādes posmā, ražošanas procesu pilnveides laikā, likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas birojiem pasaulē.

Sazinieties ar mums

Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) - Atbildīga biznesa prakse globālās piegādes ķēdes ietvaros

Kam sertifikācija domāta?

Sedex's SMETA ētikas atbilstības novērtējums ir patēriņa preču ražotāju un piegādātāju iniciatīva, lai  nodrošinātu un veicinātu pārtikas ķēdes ražotājus, piegādātājus ieviest un uzturēt atbilstību ētikas prasībām, sociālās atbildības, darba, darbinieku arodveselības un drošības, vides aizsardzības un biznesa ētikas jautājumos, lai nodrošinātu visu jomu integritāti. Visbiežāk piegādātāji tiek novērtēti Sedex's SMETA auditos un/ vai atbilstoši ražotāju/piegādātāju specifiski izstrādātām prasībām, piem., SWA programma.

Kādi ieguvumi?

 • Sakārtota darba vide Jūsu uzņēmumā.
 • Vadības sistēma atbilst darba un vides aizsardzības, kā arī sociālās jomas likumdošanas prasībām.
 • Darbinieku pārliecība par drošu un sociāli atbildīgu darba vidi.
 • Uzticamā partnera reputācija.

Kā notiek Sedex's SMETA atbilstības novērtējums?

Sedex's SMETA atbilstības novērtējums paredz 3 gada ciklu, kam seko atkārtoti vērtējumi.

Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 15 gadus praktiskā pieredze pārtikas nozares sertifikāciju un atbilstības vērtējumu jomā. Esam kopā ar uzņēmumiem gan jaunu produktu izstrādes posmā, ražošanas procesu pilnveides laikā, likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas birojiem pasaulē.

Sazinieties ar mums

RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil) - palmu eļļas aprites ķēdes sertifikācija

Kam sertifikācija domāta?

RSPO sertifikācija ir paredzēta ražotājiem, kuru ražošanas procesā tiek izmantota palmu eļļa, un kuri vēlas apliecināt palmu eļļas izcelsmi no sertificētām palmu plantācijām. Organizācija The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ir kontrolējošā institūcija, kura izveidota ar mērķi uzlabot palmu eļļas ražošanas praksi, nodrošināt palmu eļļas piegāžu izsekojamību no palmu plantācijām līdz gatavam produktam. Saskaņā ar RSPO ieteikumiem Bureau Veritas piedāvā risinājumus, kas apliecina ražotāju rūpes par palmu eļļas kontrolētu un atbilstošu izmantošanu ražošanas procesā visos pārtikas aprites posmos. RSPO sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma ražotā pārtika satur palmu eļļu, kas iegūta no atbildīgi apsaimniekotām palmu plantācijām, kā arī demonstrē uzņēmuma atbalstu dabisko mežu un apdraudēto dzīvnieku un augu sugu aizsardzībai

Kādi ieguvumi?

 • Iespēja kļūt par RSPO biedru.
 • Uzticama un  atbildīga partnera reputācija.
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Kā notiek RSPO sertifikācija?

RSPO sertifikācija - 5 gadu cikls, kam seko pār-sertifikācija.

Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 15 gadus praktiskā pieredze pārtikas nozares sertifikāciju un atbilstības vērtējumu jomā. Esam kopā ar uzņēmumiem gan jaunu produktu izstrādes posmā, ražošanas procesu pilnveides laikā, likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas birojiem pasaulē.

Sazinieties ar mums

ISCC EU, ISCC Plus, REDcert

Kam sertifikācija domāta?

ISCC, REDcert sertifikācija ir paredzēta uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams apliecināt savas saistības attiecībā uz videi nekaitīgu un sociāli atbildīgu biodegvielas izejvielu ražošanu un ieguvi, pielietojot ilgtspējīgu un mežu platību saglabājošu pieeju savas darbības plānošanā un īsetnošanā. Uzņēmumiem, kuriem ir interese par produktiem, kas nav ĢMO (ģenētiski modificēti), ISCC piedāvā iespēju paplašināt sertifikāciju visā piegādes ķēdē, apliecinot bez ĢMO rašošanas pieeju. Sertifikācija apliecina uzņēmumu atbilstību augstākajiem vides un sociālās atbilstības kritērijiem.

Kādi ieguvumi?

 • Iespēja kļūt par biodegvielas izejvielu piegādes ķēdes dalībnieku.
 • Uzticama un atbildīga partnera reputācija.
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Kā notiek ISCC, REDcert sertifikācija?

ISCC, REDcert sertifikācija - 1 gada cikls, kam seko pār-sertifikācija.

Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 15 gadus praktiskā pieredze pārtikas nozares sertifikāciju un atbilstības vērtējumu jomā. Esam kopā ar uzņēmumiem gan jaunu produktu izstrādes posmā, ražošanas procesu pilnveides laikā, likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas birojiem pasaulē.

Sazinieties ar mums

Bez ĢMO (VLOG/GMO-free) – bez ģenētiski modificēto organismu klātbūtnes

Kam sertifikācija domāta?

Bez ĢMO (VLOG/GMO-free) sertifikācija apliecina jūsu uzņēmuma ražošanas procesu, produktu ( pārtikas izejvielu) atbilstību bez ĢMO (VLOG/GMO-free) - bez ģenētiski modificēto organismu klātbūtnes. Eiropā kopš 2010. gada pārtikas produktu ražošanas atbilstības apliecināšanai “Bez ĢMO” darbojas speciāla Vācijas pārtikas asociācijas bez ģenētiski modificēto organismu klātbūtnes izstrādātā shēma VLOG (Verband Lebensmittel ohne Gentechnike). VLOG sertifikācija ir augsti pieprasīta Vācijā, Austrijā, Holandē, Dānijā, Francijā, pēdējos gados Polijā un citviet. Bez ĢMO (VLOG/GMO-free) sertifikācija ir piemērojama plašā pārtikas produktu ražošanas/ piegādes ķēdē līdz patērētājam. Bez ĢMO (VLOG/GMO-free) sertifikācija apliecina pārtikas produktu ražošanas pārvaldības procesu un stigru tā kontroli.

Kādi ieguvumi?

 • Vienīgā iespēja saņemt tiesības lietot marķējumu “Bez ĢMO” (VLOG/GMO-free).
 • Patērētāju pārliecība par Jūsu atbildību “Bez ĢMO” produktu (pārtikas izejvielu) ražošanā.
 • Uzticama un atbildīga partnera reputācija.
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Ilgtspējīga pārtikas produktu ražošana un lauksaimniecības pārvaldība, kuru pamatā ir dabas resursu saprātīga un atbildīga izmantošana, ņemot vērā dabas ciklus, saglabājot dabisko augsnes auglību un bioloģisko daudzveidību, ir aktuāli jautājumi mūsdienu straujās ekonomikas izaugsmes laikmetā. Viens no pārtikas ražotāju būtiskiem izaicinājumiem ir kvalitatīvu pārtikas produktu saražošana pietiekamā apmērā “bez ĢMO” (VLOG/GMO-free), izmantojot videi draudzīgas metodes un ražošanas procesus, samazinot ražošanas tehnoloģiju ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Kā notiek "Bez ĢMO" (VLOG/GMO-free) sertifikācija?

"Bez ĢMO" (VLOG/GMO-free) sertifikācija - 1 gada cikls, kam seko pār- sertifikācija.

Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 15 gadus praktiskā pieredze pārtikas nozares sertifikāciju un atbilstības vērtējumu jomā. Esam kopā ar uzņēmumiem gan jaunu produktu izstrādes posmā, ražošanas procesu pilnveides laikā, likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas birojiem pasaulē.

Sazinieties ar mums

GMP+ (GMP plus)

Kam sertifikācija domāta?

GMP+ (GMP plus) ir domāta plašam pārtikas ķēdes dalībnieku lokam, kuri ir iesaistīti lopbarības un dzīvnieku barības ražošanā, ietverot specializētas prasības (atsevišķi standarta moduļi) ražošanas, uzglabāšanas (noliktavas), transportēšanas, tirdzniecības un uzraudzības procesu īpašniekiem. Šī pieeja nodrošina kontroli visā barības ražošanas ķēdes procesā, nodrošinot nepārtrauktu kontroles mehānismu katram no barības produktu ražošanas ķēdē iesaistītajiem uzņēmumiem atbilstoši to darbības jomai. GMP+ (GMP plus) sertifikācija balstīta uz ISO kvalitātes vadības prasībām, integrējot riska analīzes un kritiskās kontroles plānu (HACCP).

Kādi ieguvumi?

 • Jūsu atbilstība starptautiski atzītam standartam.
 • Iespēja demonstrēt starptautiski atzītu atbilstības novērtējuma apliecinājumu sertifikātu - sadarbības partneriem, tai skaitā vairum- un mazum- tirdzniecībai.
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.
 • Pārliecība par uzņēmuma procesu norises kvalitāti.
 • Preventīva pārtikas drošības risku samazināšana.
 • Motivējošs stimuls nepārtrauktai pilnveidei un jaunu tehnoloģiju apguvei.
 • Biznesa izaugsme un uzticamā partnera reputācija.

Kā notiek GMP+ (GMP plus) sertifikācija?

GMP+ (GMP plus) sertifikācija - 3 gadu cikls, kam seko pār-sertifikācija.

Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 15 gadus praktiskā pieredze pārtikas nozares sertifikāciju un atbilstības vērtējumu jomā. Esam kopā ar uzņēmumiem gan jaunu produktu izstrādes posmā, ražošanas procesu pilnveides laikā, likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas birojiem pasaulē.

Sazinieties ar mums

Bureau Veritas - gadsimtu pieredze atbilstības vērtēšanā


Pasaulē jau izsenis ir pieņemts atbilstību apliecināt ar sertifikāciju, atbilstības novērtējumiem, inspekcijām un testiem. Bureau Veritas Latvia piedāvā plašu izvēli sertifikācijas, inspekciju un atbilstības novērtējumu jomā, tādejādi palīdzot pārtikas produktu audzētājiem, pārstrādātājiem, ražotājiem, piegādātājiem, tirgotājiem, pārtikas noliktavām izpildīt stingrās pārtikas nozares prasības un sasniegt atbilstību augstākajiem kvalitātes, pārtikas nekaitīguma un drošības, vides un sociālās atbildības standartiem.


Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 15 gadus praktiskā pieredze pārtikas nozares sertifikāciju un atbilstības vērtējumu jomā. Esam kopā ar uzņēmumiem gan jaunu produktu izstrādes posmā, ražošanas procesu pilnveides laikā, likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas birojiem pasaulē.

Veicot sertifikāciju un atbilstības novērtējumus, uzņēmums, samazina reputāciju ietekmējošus riskus, paaugstina zīmola vērtību, iegūst pārliecību par iekšējo procesu norisi.