Kā samazināt riskus - brāķis, kavēšanās, neatbilstoši izejmateriāli, parametri u.c. kritēriji - iepērkot iekārtas, izejmateriālus?

Bureau Veritas Latvia uzraudzības pakalpojumi iekārtu un produktu ražošanas, piegādes procesā.

Mūsdienu tirdzniecības plūsmu raksturo tās pieaugošais apjoms, piegāžu virzienu dažādība, spējas un prasme pārvaldīt tos. Ir svarīgi pēc iespējas savlaicīgāk izvērtēt riskus - iespējamos apdraudējumus, zaudējumus, kas var rasties brāķa vai kavēšanās dēļ.

BUREAU VERITAS LATVIA uzraudzības pakalpojumi


Kam domāti šie uzraudzības pakalpojumi?

 • Lieliem un maziem ražotājiem, kuri iepērk izejemateriālus, detaļas, iekārtas
 • Būvniekiem, iegādājoties būvmateriālus, konstrukcijas u.c. būves elementus gan Latvijā, gan pasaulē
 • Projektu īstenotājiem, kuriem ir svarīgas savlaicīgas un kvalitatīvas piegādes
 • Ražotājiem, lai apliecinātu savas saražotās produkcijas atbilstību līgumā noteiktajām prasībām
 • Ja nepieciešams apliecināt Jūsu spēju izpildīt paredzamo pasūtījumu (kompetence, ražošanas iekārtas u.c)
Sazinieties ar mums

Jūsu ieguvumi


 • Pārliecība par pasūtījuma izpildi - noteikto prasību un laika termiņu ievērošanu
 • Darba izpildes ziņojumi ar informāciju par ražošanas un/vai piegādes procesa norisi (iknedēļas vai citā projekta norises atbilstošā regularitātē)
 • Samazināta negaidītu problēmu parādīšanās (brāķis, kavēšanās, nesaskaņota izejmateriālu aizvietošana u.c.) produktu/iekārtu ražošanā un/vai piegādē. t.sk. stingra konstatēto neatbilstību novēršanas uzraudzība atbilstoši Jūsu noteiktajām darbībām
 • Efektīva laika plānošana un izmaksu vadība
 • Ražošanai un/vai tālākai tirdzniecībai nepārtraukta procesa nodrošināšana

Uzraudzību varam veikt jebkurā pasaules vietā (valstī)


production monitoring

Uzraudzības darbības sfēras


 • Mehāniskās iekārtas un to komplektējošās detaļas (machinery, mechanical devices and parts)
 • Būvmateriāli un industriālās iekārtas (Construction materials and machinery)
 • Elektrotehnikas un sakaru iekārtas, to komplektējošās sastāvdaļas (electronic parts)
 • Pārtikas produkti un lauksaimniecības preces, to izejvielas (food products)
 • Sporta preces un aprīkojums (sport goods)
 • IT aprīkojums (IT equipment)
 • Medicīnas ierīces

Kas veic piegāžu uzraudzību (shop inspection)?


 • Bureau Veritas grupā ir īpaša “shop inspection” ekspertu kvalifikācijas, apmācību un monitoringa kārtība
 • Ekspertu kvalifikācijas tiek grupētas pēc noteiktiem kritērijiem, piemēram, ar metālapstrādi, metināšanu, ar elektriskajām iekārtām, spiedieniekārtām, projektēšanu u.c. saistītie eksperti, inspektori
 • Ekspertu kvalifikācijas tiek uzraudzītas Bureau Veritas grupas atsevišķa virziena ietvaros, ieskaitot periodiskas apmācības, zināšanu pārbaudes, pieredzes analīze
 • Bureau Veritas grupas ietvaros tiek analizēts un nepārtraukti pilnveidots inspekciju ziņojumu pārraudzības process

Bureau Veritas - gadsimtu pieredze atbilstības vērtēšanā


Pasaulē jau izsenis ir pieņemts atbilstību apliecināt ar sertifikāciju, atbilstības novērtējumiem, inspekcijām un testiem.
Uzņēmums Bureau Veritas ir dibināts 1828. gadā. Tas ir globāls līderis testēšanas, inspekciju un sertifikācijas jomā, piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus un palīdzot klientiem sasniegt pieaugošās prasības attiecībā uz kvalitāti, drošību, apkārtējās vides aizsardzību un sociālo atbildību.


Kā uzticams partneris Bureau Veritas piedāvā inovatīvus risinājumus. Piedāvātie pakalpojumi palīdz samazināt riskus, uzlabot uzņēmuma darbību un veicināt ilgtspējīgu attīstību. Bureau Veritas pamatvērtības ietver līdzsvarotu, ētisku darbību, objektīvu novērtējumu un apstiprinājumu, uz klientu vērstu skatījumu un drošību darbā. Bureau Veritas atzinušas un akreditējušas lielākās nacionālās un starptautiskās organizācijas.

Veicot sertifikāciju un atbilstības novērtējumus, uzņēmums samazina reputāciju ietekmējošus riskus, paaugstina zīmola vērtību, iegūst pārliecību par iekšējo procesu norisi.